Zarząd PHN będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2016 r.

czwartek, Maj 18, 2017 - 17:53

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą wystąpi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok w kwocie 16.480.063,61 zł. Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie kwoty 12.164.367,80 zł zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,26 zł na akcję oraz przeznaczenie kwoty 4.315.695,81 zł zysku na kapitał zapasowy.

Przedmiotowa rekomendacja jest zgodna ze Strategią Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, zgodnie z którą, Spółka będzie dążyć do zwiększenia wartości aktywów netto Grupy o ponad 50% w 2023 r., z czego do ok. 40% chciałaby wypłacać w formie dywidendy. Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2016 r., Zarząd Spółki kierował się również obecną sytuacją finansową i planowanymi przepływami pieniężnymi Grupy Kapitałowej, w szczególności z uwzględnieniem przewidywanych planów inwestycyjnych oraz możliwości pozyskania finansowania na ich realizację.

Zarząd Spółki proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 16 sierpnia 2017 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2017 r.

 

***

 

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl