Polski Holding Nieruchomości i Enea rozpoczynają współpracę

Friday, September 9, 2016 (All day)

Polski Holding Nieruchomości i Enea nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. Współpraca będzie się odbywała z korzyścią dla obu firm. Polski Holding Nieruchomości zaoszczędzi na kupowanej energii elektrycznej a Enea zyska dużego i stabilnego odbiorcę. Spółki podpisały umowę w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Polski Holding Nieruchomości, w celu optymalizacji kosztów, przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór sprzedawcy energii elektrycznej do nieruchomości znajdujących się w zasobach Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została najkorzystniejsza oferta cenowa, która została złożona przez Eneę.

Firmy zawarły umowę na sprzedaż energii elektrycznej na okres ponad 3 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Dokument został podpisany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy w pawilonie Polskiej Fundacji Narodowej. Polski Holding Nieruchomości oraz Enea należą do 17 największych polskich przedsiębiorstw, które są fundatorami PFN.

– Cieszy nas fakt, że w wyniku przeprowadzonego przez nas postępowania przetargowego nawiążemy współpracę z Eneą. Szacujemy, że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości pozwoli wygenerować nam oszczędności na łączną kwotę około 5,5 mln zł w czasie trwania umowy. Jednocześnie nawiązujemy współpracę z kolejną spółką z udziałem Skarbu Państwa, której oferta podlegała takiemu samemu rozpatrzeniu jak każda inna i okazała się najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym – powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

– Zyskujemy stałego i stabilnego Klienta biznesowego o dużym potencjale. Wybór naszej oferty potwierdza, że nasze ciągłe starania w zakresie zwiększenia efektywności oraz optymalizacji procesu sprzedaży odnoszą właściwy rezultat i jesteśmy w stanie zaproponować partnerom atrakcyjną cenowo ofertę, która idzie w parze z wysokimi standardami i jakością usług – mówił Mirosław Kowalik, Prezes Enei.

– Wierzę, że podpisana Umowa zbliży nasze firmy i da impuls do współpracy w innych obszarach oraz realizacji wspólnych inicjatyw, również tych w zakresie efektywności energetycznej, które mogą przynieść dalsze korzyści obu spółkom – podkreślił Prezes Kowalik.

Energia elektryczna będzie dostarczana przez Eneę do ponad 500 punktów poboru znajdujących się na terenie nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

***
Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Enea

Grupa Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Firma jest jednym z liderów polskiego rynku energetycznego i należy do grona największych polskich przedsiębiorstw. Grupa Enea dostarcza prąd mieszkańcom północno-zachodniej Polski i sprzedaje energię elektryczną na terenie całego kraju. Firma ma ok. 2,5 mln Klientów. Jesienią 2015 r. Grupa Enea powiększyła się o Lubelski Węgiel Bogdanka i buduje innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Grupa zatrudnia w sumie ponad 15 tys. specjalistów, którzy zapewniają bezpieczeństwo energetyczne i najwyższą jakość usług.

***
Dodatkowych informacji udziela:
Polski Holding Nieruchomości
Magdalena Kacprzak
Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR
tel.: +48 22 850 91 34
mobile: + 48 607 211 131
e-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl

Enea
Sławomir Krenczyk
Rzecznik prasowy
tel.: +48 61 884 52 87
mobile: +48 695 750 005
e-mail: slawomir.krenczyk@enea.pl