Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r