Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
Niezdefiniowany
piątek, Styczeń 25, 2019

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. otrzymał od Pana Tomasza Górnickiego rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących:
Marcin Mazurek - Prezes Zarządu
Zbigniew Kulewicz - Wiceprezes Zarządu