Podpisanie listu intencyjnego w sprawie włączenia do Grupy Kapitałowej PHN spółek Chemobudowa Kraków i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki

piątek, Marzec 1, 2019 - 15:44

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, reprezentujący Skarb Państwa oraz Prezes Zarządu PHN Marcin Mazurek podpisali 1 marca 2019 r. list intencyjny w sprawie podjęcia rozmów i rozpoczęcia współpracy mającej na celu włączenie do Grupy Kapitałowej PHN spółek Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A. i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A.

Celem listu jest podjęcie rozmów o objęciu przez Skarb Państwa nowej emisji akcji PHN w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do Skarbu Państwa akcji spółek Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie („Chemobudowa Kraków”) i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach („Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki”).

Koncepcja włączenia Chemobudowy Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki do Grupy Kapitałowej PHN ma na celu maksymalizację wartości spółek i wykorzystanie efektu synergii. Głównym kierunkiem aktywności gospodarczej krakowskiej spółki jest realizowanie inwestycji budowlanych w szerokim spektrum specjalności budowlanych. Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki wynajmuje powierzchnie biurowe w budynku położonym w centrum Katowic przy Placu Grunwaldzkim 8-10 o powierzchni 17 tys. mkw.

Włączenie do Grupy Kapitałowej PHN dużej i doświadczonej spółki, takiej jak Chemobudowa Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy. Jest to zgodne z naszymi planami zakładającymi wzrost wartości Grupy Kapitałowej PHN, jak również poszerzanie własnych kompetencji i skali inwestycji. - powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

W ramach podjętej współpracy Strony będą dążyć do wypracowania modelu i harmonogramu działania oraz jego szczegółowych zasad, a także warunków umów, których realizacja nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia lub umowy. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Strony zadeklarowały dążenie do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji procesu do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

 

***

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). PHN ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. Spółka od lutego 2013 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

***

Dodatkowych informacji udziela

Magdalena Kacprzak - Dyrektor Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR

Kom. +48 721 000 071; Tel. +48 22 850 91 34; E-mail: magdalena.kacprzak@phnsa.pl