Pelagia

51.6909716,19.1264024

Pelagia

Pelagia, łaski
Basic information
Price (PLN/EUR) m2
22,13 PLN 5,11 EUR
Price (PLN/EUR)
27 000,00 PLN 6 239,89 EUR
Voivodeship
Łódzkie
District
Wodzierady
Area
1 220,00 m2
Transaction type
Sale
Type of property
dzialki
Zespół Sprzedaży
22 850 95 95
Description

Podana powyżej cena dotyczy jednej z kilkudziesięciu oferowanych działek i jest ceną wywoławczą brutto. Podana powierzchnia także dotyczy jednej z kilkudziesięciu oferowanych działek w przedmiotowej lokalizacji, które posiadają powierzchnie od ok.1100mkw do ok. 5900mkw. Ich ceny wywoławcze mieszczą się w zakresie od 21000 do 84000 zł brutto.

Działki oferowane są w ramach ogłoszonego przez Polski Holding Nieruchomości S.A. PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Pełne szczegóły nt. przetargu oraz załączniki niezbędne do złożenia oferty dostępne są na stronie www.phnsa.pl w zakładce BIP - ogłoszenia i przetargi. Dokładny link: https://bip.phnsa.pl/node/311 (link należy skopiowac i wkleić do wyszukiwarki).

Oferta przetargowa obejmuje sprzedaż działek w goskonałej lokalizacji pod budowę domów jednorodzinnych jak i letniskowych, w otoczeniu lasów, nieopodal Łodzi. Kompleks działek we wsi Pelagia nieopodal Łodzi jest doskonałą propozycją zarówno dla osób zainteresowanych inwestowaniem w grunty jak i dla tych, którzy cenią sobie malownicze położenie, czyste powietrze, ciszę i spokój jako doskonałą lokalizację dla swojego domu. Dodatkową zaletę stanowi dogodny dojazd do Łodzi, od której Pelagia oddalona jest o niecałe 30 km.

Działki położone są ok. 1-1,5 km od drogi Łask – Wodzierady i około 25 km od centrum Łodzi. W odległości ok. 4 – 5 km znajduje się urząd gminy w Wodzieradach, a w odległości ok. 14 km miasto powiatowe Łask. Pelagia jest małą wsią, obejmującą kilkanaście zabudowań siedliskowych oraz zabudowania o charakterze letniskowym i całorocznym, wykorzystywanym sezonowo. Od strony zachodniej wieś graniczy z Lasem Wilamowskim. Rejon, w którym zlokalizowane są działki, charakteryzuje się niskim stopniem zurbanizowania. Działki stanowią teren płaski, położony w sąsiedztwie lasów, terenów rolniczych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i rekreacyjnymi. Działki są nie zabudowane i nie ogrodzone, częściowo zakrzewione i zadrzewione z samosiewu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady, uchwalonym przez Radę Gminy Wodzierady uchwałą Nr VI/39/2003 z dnia 31.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 147, poz.1467) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady, w zakresie zmiany zapisu o spadkach i kolorystyce dachów, zatwierdzonego uchwałą nr XX/160/2004 Rady Gminy Wodzierady z dnia 2 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 17, poz.199 z 21.01.2005r.), działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 2MNL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej.

Działki nie są obciążone oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem są Działki.

PRZEZNACZENIE
Zgodnie z MPZP Gminy Wodzierady, uchwalonym przez Radę Gminy Wodzierady działki położone są na terenie oznaczonym symbolami:
- 2MNL i 8MNL– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej z funkcją dopuszczalną nieuciążliwych usług towarzyszących, zabudową gospodarczą i garażową;
- 3MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z funkcją dopuszczalną nieuciążliwych usług towarzyszących, zabudową gospodarczą i garażową;
- ZDL – tereny przeznaczone pod dolesienia z zakazem zabudowy kubaturowej o dopuszczalnym przejściowym użytkowaniu rolniczym do czasu realizacji dolesienia.

STAN PRAWNY
Nieruchomość jest własnością spółki PHN SPV 11 sp. z o.o. oraz 3 działek będących we współwłasności spółki PHN SPV 11 sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., o łącznej powierzchni 9,7446ha, położone są w Pelagii, obręb 18 - Pelagia, gmina Wodzierady, powiat łaski, województwo łódzkie, dla których Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: SR1L/00044384/3, SR1L/00045536/1, SR1L/00049349/1, SR1L/00049350/1 i SR1L/00049352/5. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

LOKALIZACJA
Nieruchomości położone są ok. 1,3 km od drogi Łask – Wodzierady i około 25 km od centrum Łodzi. W odległości ok. 4 km znajduje się urząd gminy w Wodzieradach, a w odległości ok. 14 km miasto powiatowe Łask. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowania siedliskowe oraz zabudowania o charakterze letniskowym i całorocznym oraz Las Wilamowski.

Szczegółowe informacje o Działkach można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem:
Kontakt:
Tel.: +48 22 850-95-95,
E-mail: SPRZEDAZ@PHNSA.PL

NINIEJSZA PUBLIKACJA JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ HANDLOWĄ I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66, § 1. KODEKSU CYWILNEGO. Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Detailed information
Voivodeship
Łódzkie
City
łaski
District
Wodzierady
Street
Pelagia
Area
1220
Ownership
własność
Plot type
rekreacyjna

Near by

© OpenStreetMap contributors.
Go back to the offers list