Akcje Pracownicze

Informujemy iż z dniem 30 marca 2012r. zmianie uległa nazwa Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.(nr KRS 0000384496). Aktualna nazwa to Warszawski Holding Nieruchomości S.A., natomiast obecny Polski Holding Nieruchomości S.A.(nr KRS 0000383595) to dawniej Grupa PHN S.A.

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące akcji pracowniczych WHN S.A.

Aby odebrać akcje pracownicze Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. należy skontaktować się ze Spółką w celu umówienia spotkania po odbiór akcji. Odbiór akcji jest możliwy do dnia 15 października 2013 roku po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. Prosimy o kontakt w możliwie jak najszybszym terminie.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. 

Jeżeli osoba uprawniona nie złożyła w terminie oświadczenia o woli nabycia akcji, jej prawo do nieodpłatnego nabycia akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji bezpowrotnie wygasło.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji podlega dziedziczeniu. Spadkobiercom uprawnionych należą się więc akcje pracownicze. Jeżeli zmarły jest na liście pracowników uprawnionych to jego spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje WHN S.A., w ilości przypadającej uprawnionemu zmarłemu. W celu podpisania Umowy nieodpłatnego zbycia akcji spadkobierca będzie musiał stawić się przynajmniej dwukrotnie. Podczas pierwszego spotkania spadkobierca powinien razem z dowodem osobistym lub paszportem przedstawić w oryginale dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia po uprawnionym pracowniku. Może być to albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zwłaszcza w przypadku większej liczby spadkobierców po uprawnionym, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu + 48 22 850 91 89 (informacje udzielane są w każdą środę w godz. 9:00-15:00).

Objęcie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Polski Holding Nieruchomości S.A. nie jest obligatoryjne. Akcjonariusze Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. zainteresowani objęciem ww. warrantów  powinni skontaktować się ze Spółką w celu umówienia spotkania po ich odbiór pod numerem telefonu + 48 22 850 91 89  (informacje udzielane są w każdą środę w godz. 9:00-15:00). Prosimy o kontakt w możliwie jak najszybszym terminie.

Z prawa wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Polski Holding Nieruchomości S.A. można skorzystać po upływie roku od ich objęcia, jednakże nie wcześniej niż 16 lipca 2013 r. Akcjonariusze którzy objęli warranty będą poinformowani o sposobie realizacji tych praw. Termin na wykonanie ww. praw upływa w 2021r.

Wymiany akcji pracowniczych  Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. na Polski Holding Nieruchomości S.A. mogą dokonać akcjonariusze którzy objęli warranty subskrypcyjne emitowane przez Polski Holding Nieruchomości S.A., zgodnie z zasadami opisanymi w treści warrantu.

Dom Maklerski mBanku S.A. w Warszawie
Warszawa, ul. Wspólna 47/49
tel. (+48 22) 697 49 49
pon. – pt. 8.00 – 18.00

Punkt Usług Maklerskich w Gdyni
Gdynia, ul. Śląska 47
tel. (+48 58) 621 79 21
pon. – pt. 8.30 – 16.30.

Polski Holding Nieruchomości S.A.
tel. (+48 22) 850 91 89
pon. – pt. 9.00 – 16.00
akcje.pracownicze@phnsa.pl