Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PHN S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 r.