Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.