Kontakt

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 91 00
fax: +48 22 850 91 01
e-mail: sekretariat@phnsa.pl

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XII Wydział KRS nr 0000383595 
NIP 525-250-49-78 | kapitał zakładowy: 46 722 747 zł w pełni wpłacony

Wynajem powierzchni: +48 22 526 3000, e-mail: wynajem@phnsa.pl

Sprzedaż nieruchomości
: +48 22 850 95 95, e-mail: sprzedaz@phnsa.pl

+48 22 850 91 00
+48 22 850 91 01
sekretariat@phnsa.pl