BIP

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. ogłasza postępowanie w trybie KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU OBIEKTÓW BIUROWYCH NA CZĘŚCI DZ. NR EW. 26-2975 (stary nr ew. 92/1 Z OBRĘBU 134) ORAZ KONCEPCJI TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ NA DZ. NR EW. 26-2979 (stary nr ew. 138/1 Z OBRĘBU 134) PRZY UL. A. HRYNIEWICKIEGO 10 W GDYNI

FORMA KONKURSU

Konkurs zorganizowany jest w formie realizacyjnego, dwuetapowego konkursu.

a)      Kwalifikacja – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, ocena wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną i zaproszenie do udziału w I Etapie – opracowania i składania prac studialnych

b)      I etap – opracowanie i składanie prac studialnych, które będą ocenione przez Sąd konkursowy, na ich podstawie wybór i zaproszenie do udziału w II Etapie 5 uczestników

c)      II etap - składanie prac konkursowych i ich ocena przez komisję konkursową, przyznanie nagród konkursowych

 

NAGRODY

1. Organizator konkursu ustanawia dla Uczestników konkursu, których prace odpowiadają warunkom określonym w Regulaminie konkursu i uzyskają najwyższe oceny następujące nagrody:

a)      I NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości    35 000 zł brutto

b)      II NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości  25 000 zł brutto

2.     III NAGRODA - nagroda pieniężna w wysokości  15 000 zł brutto

3. Dla wszystkich Uczestników konkursu, którzy opracowali i złożyli w terminie prace konkursowe w ramach II Etapu, Organizator konkursu przewiduje zwrot kosztów w wysokości po 10 000 zł.

 

HARMONOGRAM  KONKURSU

Ogłoszenie konkursu                         7 marca 2016 r.

Złożenie wniosków                             do 18 kwietnia 2016 r.

Składanie prac studialnych               do 1 lipca 2016 r.

Składanie prac konkursowych          do 17 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników                           6 grudnia 2016 r.

 

DANE KONTAKTOWE

Siedziba Organizatora konkursu mieści się przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie, kod pocztowy 00-124, tel. 022 850 91 00, email: kancelaria@phnsa.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach organizacyjnych konkursu jest Sekretarz Sądu Konkursowego – Marzena Krajewskaemail: marzena.krajewska@phnsa.pl. tel. kom. +48 603 978 479, tel. 22 850 91 85.

 

Korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S. A. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa,

wraz z oznaczeniem:

„Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu obiektów biurowych na części dz. nr ew. 26-2975 (stary numer 92/1 z obrębu 134) oraz koncepcji terenu zieleni miejskiej na dz. nr ew. 26-2979 (stary numer 138/1 z obrębu 134) przy ul. Hryniewickiego 10 w Gdyni”.

Z wyjątkiem opracowań studialnych i prac konkursowych, które należy złożyć właściwie oznaczone, na adres: DALMOR S.A. , ul. A. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia

 

Poniżej treść Regulaminu konkursu wraz z załącznikami nr 1-21 do pobrania:

Regulamin konkursu do pobrania oraz załączniki

Odpowiedzi na pytania 

 

Pozostałe załączniki nr 22-33 są dostępne do pobrania pod linkami poniżej:

Zalacznik nr 22_WYTYCZNE POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Zalacznik nr 23_mapa ewidencyjna z 2012 roku.zip.001

Zalacznik nr 23_mapa ewidencyjna z 2012 roku.zip.002

Zalacznik nr 23_mapa ewidencyjna z 2012 roku.zip.003

Zalacznik nr 23_mapa ewidencyjna z 2012 roku.zip.004

Zalacznik nr 24_Granice terenu inwestycji, naniesione na rysunek MPZP

Zalacznik nr 25a_MPZP tekst jednolity Dalmor

Zalacznik nr 25b_mapa do MPZP cz.1

Zalacznik nr 25c_mapa do MPZP cz.2

Zalacznik nr 26_archiwalna mapa do celow projektowych.dwg

Zalacznik nr 27 Budynek 46

Zalacznik nr 27 Budynek 50.zip.001

Zalacznik nr 27 Budynek 50.zip.002

Zalacznik nr 27 Budynek 51.zip.001

Zalacznik nr 27 Budynek 51.zip.002

Zalacznik nr 27 Budynek 52

Zalacznik nr 27 Budynek 54.zip.001

Zalacznik nr 27 Budynek 54.zip.002

Zalacznik nr 27 Budynek 58.zip.001

Zalacznik nr 27 Budynek 58.zip.002

Zalacznik nr 27 Budynek 59.zip.001

Zalacznik nr 27 Budynek 59.zip.002

Zalacznik nr 27 Budynek 117

Zalacznik nr 28 Pozwolenia na rozbiorke

Zalacznik nr 29_Dokumentacja geotechniczna dla terenu 01

Zalacznik nr 30_Pismo UM w sprawie przebudowy kanalizacji deszczowej

Zalacznik nr 31 Koncepcja przebudowy kanalizacji deszczowej

Zalacznik nr 31a_Uzgodnienie likwidacji kolektora burzowego

Zalacznik nr 32_Mapa i Decycja_Podzial dzialki nr 95_1

Zalacznik nr 33_Mapa z oznaczeniem terenow konkursowych