Akcje pracownicze

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (dalej „PHN”) pragnie poinformować, iż na początku grudnia br. planowana jest kolejna dematerializacja akcji PHN, co oznacza, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem akcje Uprawnionych Pracowników, którzy do dnia 20 listopada 2014 r. zrealizują prawa z warrantów subskrypcyjnych zostaną objęte w/w procesem dematerializacji i dopuszczenia akcji spółki PHN do obrotu giełdowego, w efekcie czego akcje zostaną zapisane na Państwa rachunkach maklerskich i będą mogli Państwo nimi swobodnie dysponować.

Jednocześnie informujemy, że dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na realizację praw z warrantów subskrypcyjnych w późniejszym okresie tj. po 20 listopada 2014 r., Spółka przewidziała przeprowadzenie kolejnych dematerializacji w drugiej połowie 2015 roku.

Poniżej zamieszczona została również skierowana do Państwa koreposndencja:

1. List do Uprawnionych Pracowników WHN S.A., INTRACO S.A., DALMOR S.A.

2. List do Uprawnionych Pracowników BUDEXPO S.A.